Sposoby i techniki nauczania o ekologii były tematem szkolenia dla nauczycieli, które odbyło się 31 marca 2022 r. w ramach projektu „Działaj dla klimatu”.

Podczas szkolenia w formie wykładu i warsztatów nauczyciele uzyskali wiedzę i umiejętności na temat metod, które mogą być wykorzystane w nauczaniu tak, aby wartości ekologiczne przekazywać na lekcjach z różnych przedmiotów. Omówiono burzę mózgów, gry terenowe, grywalizację, mapy myśli, metody „design thinking”, metodę projektów, teorię pokonywania ograniczeń i myślenie wizualne. Warsztaty umożliwiły trening wybranych metod, w ramach zespołowej pracy, odnoszącej się do planowanych szkolnych przestrzeni ogrodowych.

Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli nauczycielom na atrakcyjniejsze i efektywniejsze poprowadzenie zajęć realizowanych w ramach projektu. Zarówno bezpośrednia obserwacja przyrody podczas gier terenowych, jak i wykorzystanie techniki komputerowej sprawią, że przyswajanie nowych informacji dotyczących łagodzenia zmian klimatu będzie łatwiejsze i ciekawsze.

Projekt „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii” korzysta z dofinansowania o wartości ponad 2,9 mln zł w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. Fundusze EOG to wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Projekt otrzymał również dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości ponad 0,5 mln zł.