Mieszkańcy gminy Brwinów, którzy posiadają działkę lub grunty rolne, na których prowadzone są uprawy, mogą zgłosić swoje uczestnictwo w konkursie na najbardziej dorodny owoc lub najbardziej dorodne warzywo.

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa zachęca do pochwalenia się okazami wyjątkowymi pod względem wielkości, ciężaru czy objętości. Zgłoszenia będą oceniane według trzech kryteriów – miejsca wyhodowania, wielkości lub ciężaru oraz sposobu nawożenia. Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez złożenie formularza z krótkim opisem uprawy, danymi kontaktowymi oraz zdjęciami. Formularz dostępny jest pod artykułem lub w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy przy ul. Grodziskiej 12.

Do konkursu można zgłaszać się przez cały sezon, lecz nie później niż do 14 października 2022 r. Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę zgłoszeń przez jednego mieszkańca. Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa będą umawiać się z uczestnikami w celu weryfikacji zgłoszenia w miejscu wyhodowania zgłoszonej uprawy.

Ogłoszenie wyników nastąpi 21 października 2022 r. Dla uczestników przewidziano nagrody rzeczowe związane z tematyką ogrodową np. narzędzia, sadzonki roślin. Każdy, kto zgłosi swoją uprawę do konkursu, otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa.

Regulamin konkursu [załącznik]
Zgłoszenie do konkursu [załącznik]