Gmina Brwinów niedawno zakończyła remont ul. Kusocińskiego oraz ul. Turystycznej w Brwinowie, a już rusza realizacja kolejnych podobnych zadań. Utrudnień – a po kilku tygodniach prac nowej nawierzchni – można się spodziewać na ul. Na Skraju w Otrębusach oraz na odcinku ul. Małej w Owczarni.

W obu miejscowościach prace rozpoczną się 21 czerwca. Utrudnienia w użytkowaniu obu dróg potrwają przez kilka tygodni.

Ulica Na Skraju w Otrębusach ma długość ok. 200 m i łączy dwie drogi wojewódzkie – DW nr 719 (ul. Pszczelińską) oraz DW nr 720 (ul. Warszawską). Prace remontowe będą obejmowały wymianę warstw utwardzonej nawierzchni jezdni, zjazdy i dojścia do furtek oraz wymianę warstw nawierzchni pobocza na całej długości ulicy. Drugim zadaniem drogowców będzie także przebudowa zjazdu z DW 719 ul. Warszawskiej, co znacznie poprawi dojazd. Tymczasem jednak kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Organizacja ruchu przewiduje wprowadzenie w czasie prac zakazu ruchu na całej długości ul. Na Skraju. Wykonawca zapewni mieszkańcom dojazd do posesji i będzie w wyprzedzeniem informował o etapach prac, które będą wymagały całkowitego zamknięcia drogi. Zgodnie z umową prace zakończą się do połowy sierpnia. Przetarg na realizację tego zadania wygrała firma Robokop z Milanówka. Koszt prac wyniesie 418.200,00 zł.

 

Dwa miesiące na realizację zadania ma także wykonawca remontu ul. Małej w Owczarni na odcinku ok. 200 m, od ul. Książenickiej do ul. Radomińskiej. Również w tym przypadku przeprowadzony zostanie remont nawierzchni i poboczy oraz zjazdy do posesji. Przetarg na realizację tego zadania wygrała firma Rad-Mar z Domaniewka, ofertując cenę 463.499,67 zł

 

Remont drogi ma szerszy zakres niż prowadzone na kilkudziesięciu odcinkach utwardzenia nawierzchni.  Dzięki wzmocnieniu podłoża, wykonaniu podbudowy oraz dwóch warstw z betonu asfaltowego konstrukcja remontowanych dróg będzie służyć mieszkańcom przez długie lata.

Mala
NaSkraju