Wszyscy właściciele/zarządcy budynków powinni złożyć do 30 czerwca 2022 r. deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
1) w formie elektronicznej, czyli przez Internet wykorzystując do tego aplikację na stronie ceeb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób, umożliwiający oszczędność czasu i pieniędzy, bez potrzeby wychodzenia z domu. Wystarczy posiadać profil zaufany lub zalogować się poprzez bankowość elektroniczną.

2) w formie papierowej - wypełniony dokument należy wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy (zgodnie z lokalizacją budynku, w Brwinowie w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12).

Deklaracje w formie plików do pobrania oraz więcej informacji na temat CEEB można znaleźć na stronie: www.gunb.gov.pl/podmenu/1713

Termin zgłoszenia do 30 czerwca 2022 r. obowiązuje w przypadku już istniejących budynków i użytkowanych w nich źródeł ciepła. W przypadku nowo powstałych obiektów termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia źródła ciepła.