Spośród analizowanych trzech wariantów przebiegu linii Warszawa – Łódź wybrany został wariant 31. Mapy w skali oraz więcej informacji można znaleźć na stronie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Więcej informacji…