Profesor Marian Pokropek zaprasza w niedzielę 22 maja do swojego Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach. O godz. 16 rozpocznie się spotkanie, a o godz. 17 – wernisaż wystawy pokazującej bogactwo ludowej sztuki ukraińskiej.

 

W ostatnich miesiącach wszyscy solidaryzujemy się z narodem ukraińskim, który walczy w obronie swojej niepodległości. Wybitny etnograf profesor Marian Pokropek, który w trakcie wielu lat swojej pracy naukowej zajmował się m.in. obszarem Huculszczyzny i posiada w zbiorach swojego muzeum dzieła reprezentujące sztukę ukraińską – ludową oraz współczesną sztukę naiwną – postanowił zorganizować u siebie wystawę.

 

– W ramach zainteresowania kulturą i obrzędowością oraz w ramach wyjazdów pozyskałem trochę eksponatów, które są zaprezentowane na tej wystawie – wyjaśnia profesor Marian Pokropek. – Obok ukraińskiej twórczości ludowej eksponowane będą prace dwóch artystek ludowych Ireny Trzaskowskiej, córki podolskiego atamana oraz Marii Ignarskiej. Lata ich młodości są związane z obszarem Podola i Wołynia i w swojej twórczości nawiązują do wspomnień z tych terenów.

 

Na wystawie można będzie zobaczyć m.in. huculską ceramikę, pisanki, malarstwo na szkle, hafty oraz ikony. Chociaż wystawa wypełniła obie sale wystawowe i krużganki Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, profesor Marian Pokropek zaznacza, że jest to tylko fragment bogatego dziedzictwa rękodzieła ludowego naszych sąsiadów. Tradycje ludowe różnych w różnych regionach przekazywane są tam z pokolenia na pokolenie.

 

Dwa lata temu Muzeum Sztuki Ludowej zorganizowało wystawę pt. „Solidarni z Białorusią”.  – W tym roku z uwagi na obecną sytuację społeczno-polityczną w Ukrainie oraz jako wyraz wdzięczności za wielokrotne moje wizyty na Ukrainie związane z organizacją wystawy polskiej sztuki ludowej m.inw Czernichowicach i Iwano-Frankowsku wystawa polskiej sztuki ludowej – stwierdza profesor Marian Pokropek.

 

Wystawa zostanie otwarta w niedzielę 22 maja 2022 r. Już od godziny 16 będzie można przyjść na spotkanie w ogrodzie przy Muzeum, a o godz. 17 rozpocznie się wernisaż. Warto wybrać się w niedzielne popołudnie do Otrębus, by poznać bliżej ukraińską sztukę ludową, posłuchać opowieści Profesora, który w ciekawy i barwny sposób potrafi opowiadać o eksponatach oraz swojej pracy.

 

Wystawę będzie można zwiedzać do końca sierpnia br.


Виставка українського народної творчості в Отрембусах

 

У неділю, 22 травня 2022 року, професор Мар’ян Покропек запрошує вас до свого музею народного мистецтва в Отрембусах. Зустріч розпочнеться о 16:00, а о 17:00 – відкриття самої виставки, яка зможе розкрити багатство української народної творчості.

 

В останні місяці ми всі висловлюємо свою солідарність з українським народом, який бореться за свою незалежність. Видатний етнограф, професор Мар’ян Покропек, який протягом багатьох років своєї наукової роботи займався вивченням Гуцульщини і має у своїх музейних колекціях твори, що представляють українську творчість – народне та сучасне мистецтво – вирішив організувати у себе виставку.

 

У рамках мого інтересу до культури та обрядів, а також у рамках подорожей я придбав деякі експонати, які представлені на цій виставці, – пояснює професор Мар’ян Покропек.

Окрім українського народного мистецтва, експонуватимуть роботи двох народних майстринь – Ірени Тшасковської, дочки подільського отамана, та Марії Ігнарської. Роки їхньої юності проходили на територією Поділля та Волині і у своїх творах вони посилаються на спогади з цих країв.

 

На виставці ви зможете побачити серед інших Гуцульська кераміка, писанки, розпис по склі, вишивка та ікони. Хоча виставка заповнила як виставкові зали, так і монастирі Музею народного мистецтва в Отрембусах, професор Мар’ян Покропек зазначає, що це лише фрагмент багатої спадщини народних промислів наших сусідів. Тут із покоління в покоління передаються різні в різних регіонах народні традиції.

 

Два роки тому в Музеї народного мистецтва була організована виставка під назвою «Солідарні з Білоруссю». – Цього року, у зв’язку з нинішньою суспільно-політичною ситуацією в Україні, а також на знак подяки за мої неодноразові візити в Україну, пов’язані з організацією виставок польського народного мистецтва, зокрема в Чернівцях та Івано-Франківську, відкрилася виставка польської народної творчості. мистецтва, — каже професор Мар’ян Покропек.

 

Виставка буде відкрита у неділю, 22 травня 2022 р. З 16:00 ви зможете прийти на зустріч у садок біля музею  о. 17:00 розпочнеться саме відкриття. Варто приїхати в Отрембуси в неділю по обіді, щоб більше дізнатися про українське народне мистецтво, послухати розповіді професора, який може цікаво та колоритно розповісти про експонати та свою творчість.

 

Виставка працюватиме до кінця серпня цього року.