Kolejna dobra wiadomość dla mieszkańców naszej gminy – dobiega końca remont ul. Kusocińskiego i ul. Turystycznej w Brwinowie. Jeszcze niedawno nawierzchnia dróg dojazdowych ul. Kusocińskiego i ul. Turystycznej była mocno zniszczona – „dziury na dziurze” to już historia.

Niecałe dwa miesiące temu ­– 16 marca 2022 r. – został rozstrzygnięty przetarg na remont ul. Kusocińskiego i ul. Turystycznej, a już prace wykonywane przez firmę ROBOKOP z Milanówka zbliżają się do końca. Są to drogi gminne, położone w pobliżu centrum miasta i prowadzące do stadionu miejskiego im. J. Kusocińskiego. Zły stan jezdni tych ulic utrudniał już bezpieczne i wygodne korzystanie – remont był konieczny. Prace objęły m.in. roboty ziemne, ułożenie nowej nawierzchni jezdni, remont zjazdów indywidualnych na posesje z zachowaniem ich dotychczasowych parametrów oraz usytuowania, regulację wysokościową urządzeń istniejących sieci (studzienki). Konstrukcję jezdni i zjazdów wykonano na podbudowie z kruszywa, warstwie wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego. Wyremontowano łącznie ok. 260 mb nawierzchni drogowej. Pobocza zostaną utwardzone warstwą kruszywa łamanego.

Wprawdzie podczas remontu nie zachodziła potrzeba zmiany stałej organizacji ruchu, to ku radości mieszkańców przed końcem maja br. obie ulice na całej długości będą już całkowicie przejezdne. Przebudowa dróg zapewni bezpieczne i wygodne przejazdy kierowcom, a także ułatwi ruch pieszym.

Warto podkreślić, że całkowita wartość inwestycji wynosi 418.200 zł i będzie w całości pokryta ze środków własnych gminy.

DSC0600
DSC0601
DSC0605
DSC0609
DSC0625
ikonka