Od 29 kwietnia br. w Domaniewie została wprowadzona stała organizacja ruchu zamykająca możliwość dojazdu ul. Warsa i Sawy do bazy GDDKiA oraz przez DW718 na autostradę. Ulica jest drogą ślepą i prowadzi tylko do budynków i pól uprawnych.