Od 24 lutego 2022 r. pracownicy Zespołu ds. Gospodarowania Odpadami wysyłają do mieszkańców komunikaty SMS dotyczące zaległości powstałych na ich indywidualnych kontach.  

Każdy mieszkaniec, który nie zapłacił za odbiór odpadów, otrzyma SMS z prośbą o natychmiastowy kontakt z Zespołem ds. Gospodarowania Odpadami pod nr. 22 738 25 91.

Przypominamy także o obowiązku informowania Zespołu o zaistniałych zmianach, np. o zbyciu nieruchomości, na którą była złożona deklaracja, oraz zmianie liczby osób zamieszkujących nieruchomość.