Rada Nadzorcza Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu BPWiK Sp. z o.o. w Brwinowie. Pisemne zgłoszenia będą przyjmowane w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 do 31 stycznia 2022 r. do godz. 16.

Więcej informacji...