Gmina Brwinów otrzymała dofinansowanie w wysokości prawie 590 tys. złotych w ramach projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”. 

Projekt zakłada zakup sprzętu i oprogramowania dla 47 szkół podstawowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego z terenu dziewięciu gmin (Nadarzyn, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Ożarów Mazowiecki, Pruszków, Stare Babice i Żyrardów). Liderem projektu jest gmina Nadarzyn.
W ramach zakupów zaplanowano m.in. komputery stacjonarne i przenośne, tablety, drukarki i skanery, projektory i drobny sprzęt komputerowy. Szkoły zostaną wyposażone w serwery i sprzęt sieciowy, tablice interaktywne i monitory dotykowe, a także klocki do działań robotyczno-programistycznych. Do placówek trafią również pakiety oprogramowania biurowego, licencje na programy edukacyjne i terapeutyczne. Szkoły będą miały też dostęp do platform edukacyjnych i serwisów streamingowych.

Zakupiony sprzęt umożliwi wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zapewni możliwość realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19.

Łączna wartość projektu wynosi ponad 9,7 mln, a kwota dofinansowania to ponad 7, 7 mln zł, z czego gmina Brwinów otrzyma ponad pół mln zł.

Projekt „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.