Wszyscy właściciele i zarządcy budynków zobowiązani są do złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ogrzewania, jakie posiadają w swoich zabudowaniach. Po wymianie urządzenia trzeba dokonać aktualizacji.

Dane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można przekazać na dwa sposoby. Pierwszym jest wypełnienie deklaracji na stronie https://ceeb.gov.pl/, którą należy podpisać za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu albo podpisu kwalifikowanego. Drugi sposób to złożenie deklaracji w wersji papierowej w urzędzie lub wysłanie pocztą na adres: Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów.

Na zgłoszenie istniejących już źródeł ciepła właściciel ma czas do 30 czerwca 2022 r. Natomiast jeżeli zostało ono uruchomione po 1 lipca 2021 r., termin złożenia deklaracji ulega znaczącemu skróceniu do 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

Właściciele budynków mieszkalnych powinni wypełnić deklarację — formularz A. W przypadku budynku wielomieszkaniowego to zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła.

Z kolei deklaracja na formularzu B służy do ewidencji budynków i lokali niemieszkalnych m.in.:

budynków biurowych, budynków i lokali gastronomicznych, budynków i lokali – handlowo-usługowych, budynków łączności, garaży, kotłowni, ciepłowni i elektrociepłowni, budynków i lokali przemysłowych, muzeów i bibliotek, budynków gospodarstw rolnych, obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną konserwatorską.

 

Formularze do pobrania dostępne są na stronie:

https://www.gunb.gov.pl/

 

Jeśli po złożeniu deklaracji nastąpi zmiana źródła ogrzewania, należy zaktualizować informacje na stronie  https://ceeb.gov.pl/ lub w formie papierowej, składając odpowiedni formularz w urzędzie albo wysyłając go pocztą na adres: Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów.

W deklaracji wyszczególnione są źródła ciepła, które należy zgłosić. Są to:

- miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza,

- kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,

- kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,

- kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe

- piec kaflowy na paliwo stałe,

- trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa,

- kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy,

- kocioł olejowy,

- pompa ciepła,

- ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,

- kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

 

W deklaracji, oprócz źródeł ciepła, należy wskazać klasę oraz liczbę zainstalowanych kotłów na paliwo stałe, a także rodzaj paliw stałych jakie są w nich używane, dla pozycji:

- kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,

- kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem

 

Zaznaczając w deklaracji kocioł na paliwo stałe, należy podać liczbę zainstalowanych kotłów oraz ich klasę. Można ją znaleźć na tabliczce znamionowej lub w dokumentach gwarancyjnych.

Paliwa stałe, które należy wskazać, to:

- węgiel i paliwa węglopochodne,

- pellet drzewny,

- drewno kawałkowe oraz inny rodzaj biomasy.

 

System w znaczący sposób ułatwi pozyskanie informacji, które są niezbędne np. przy ubieganiu się o dofinansowanie na wymianę starego kotła. Ogólnopolski spis ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez likwidację emisji substancji powodujących smog.