Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” informuje o ogłoszeniu naboru nr 27/2021 – na dotacje dla osób, które planują rozpocząć nową działalność gospodarczą. Termin składania wniosków: od 22.11 do 10.12.2021 r. do godz. 15:00.

To już prawdopodobnie ostatni nabór do konkursu z tego programu, w którym pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie działania LGD „Zielone Sąsiedztwo” (czyli w gminie Brwinów, Milanówku lub Podkowie Leśnej) nieprowadzące działalności gospodarczej mogą uzyskać 50 tys. zł premii na wsparcie nowego biznesu. Wszystkie informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie stowarzyszenia www.zielonesasiedztwo.pl w zakładce nabory.