Do 15 października 2021 r. można przekazywać swoje uwagi dotyczące przebiegu linii kolejowej, która ma w przyszłości połączyć Warszawę z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Firma IDOM zaprezentowała mapy z czterema wariantami, które przecinają północne tereny gminy Brwinów.

Na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego firma IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo realizuje studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla projektu budowy linii kolejowej na odcinku Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana. W ciągu najbliższych miesięcy analizowane będą uwarunkowania występujące w ciągu trasowanych wariantów linii kolejowej. Obecnie rozpoczęła się I tura konsultacji. Zaprezentowane zostały różne warianty (W31–W34) oznaczone na mapach kolorami granatowym, zielonym, pomarańczowym i różowym.
Mieszkańcy gmin leżących na trasie planowanej linii kolejowej zostali zaproszeni do wyrażenia swojego zdania poprzez wypełnienie anonimowej ankiety ¬– dostępnej jako formularz w Internecie oraz wyłożonej w formie papierowej w urzędach gmin (w Brwinowie w Urzędzie Gminy przy ul. Grodziskiej 12).
W ankiecie padają pytania o to, który z przedstawionych wariantów jest najbardziej korzystny, a który najmniej. Swój wybór można uzasadnić. Można też wyrazić opinię o planach budowy nowej linii oraz wpisać własne postulaty.
Podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 15 września o godz. 16 w sali OSP w Brwinowie, będzie można uzyskać od pracowników firmy IDOM i przedstawicieli CPK więcej informacji na temat planowanych przebiegów linii, zadać pytania i wyrazić swoją opinię.

Terminarz dalszych prac wygląda następująco: po analizie postulatów oraz uzgodnień na początku 2022 r. ma odbyć się II tura konsultacji, a po niej – precyzowanie analiz i doszczegółowienie dokumentacji inżynierskiej, co pozwoli na wybór ostatecznego wariantu inwestorskiego. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe ma być gotowe w IV kwartale 2022 r.

Link do ankiety – formularza konsultacyjnego:
https://bit.ly/CPK_konsultacje2021
Materiały publikowane przez CPK:
https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/konsultacje-spoleczne-dla-inwestycji-kolejowych