25 sierpnia 2021 r. Burmistrz Arkadiusz Kosiński rozpocznie coroczny cykl spotkań z mieszkańcami gminy Brwinów. W planie jest 16 spotkań z mieszkańcami Brwinowa i wszystkich sołectw.

Spotkania są okazją m.in. do podzielenia się informacjami dotyczącymi aktualnej sytuacji w gminie czy planowanych inwestycjach. Burmistrz Arkadiusz Kosiński od pierwszego roku swojej kadencji wprowadził zwyczaj organizowania spotkań z mieszkańcami w Brwinowie oraz – wspólnie z sołtysami – we wszystkich sołectwach.

– Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych moimi informacjami oraz dyskusją. Tym razem, najpierw spotkam się z mieszkańcami miejscowości, przez które planowane są warianty tras Kolei Dużych Prędkości w ramach planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie – mówi burmistrz Arkadiusz Kosiński.
W przypadku czterech miejscowości spotkania będą w nowych lokalizacjach:
24 września – przedszkole przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie,
27 września – nowe skrzydło szkoły w Żółwinie,
4 października – Pałac Toeplitza w Otrębusach (pomieszczenia po ośrodku przychodni),
9 października – nowa świetlica wiejska w Kaniach.