Gmina Brwinów otrzymała 20 000 zł z budżetu samorządu województwa mazowieckiego na zakup odzieży ochrony indywidualnej strażaka oraz kamery termowizyjnej dla OSP Żółwin. Umowa została podpisana 10 sierpnia br.

W ramach otrzymanego dofinansowania gmina Brwinów zakupi dla strażaków OSP Żółwin kamerę termowizyjną oraz pięć kompletów odzieży ochrony indywidualnej. W skład kompletu wchodzą: hełm strażacki z latarką, buty strażackie, ubranie specjalne oraz rękawice specjalne.

Gmina Brwinów otrzymała dofinansowanie w ramach zadania „OSP–2021”, polegającego na udzieleniu przez województwo mazowieckie pomocy finansowej gminom na zakup nowych lekkich specjalnych samochodów ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, sprzętu specjalistycznego oraz kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. – Lepiej wyposażona straż pożarna to większe bezpieczeństwo nas wszystkich – podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

 

OSP Żółwin – jak ochotnicze straże pożarne w Brwinowie, Biskupicach i  Mosznie – należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Strażacy uczestniczą nie tylko w gaszeniu pożarów, ale często przyjeżdżają tez pierwsi na miejsce wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń. Doposażenie OSP to inwestycja w bezpieczeństwo. W 2016 r. gmina Brwinów zakupiła dla OSP w Żółwinie samochód ratowniczo-gaśniczy marki Scania. Na jego zakup gmina otrzymała dotację z m.in. z funduszu samorządu województwa mazowieckiego. Rok później w OSP w Żółwinie powstała hala garażowa mieszcząca trzy samochody bojowe.

 

Zakup kamery i odzieży ochrony indywidualnej uzyskały dofinansowanie w wysokości 20 000 zł z budżetu samorządu województwa mazowieckiego w ramach zadania „OSP–2021” i stanowi 50% wartości całego zadania.

Fot. archiwum UMWM