Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. z siedzibą w Brwinowie informuje, że ze względu na trudne warunki atmosferyczne i problemy techniczne prowadzone prace mające na celu zwiększenie wydajności sieci w Owczarni, Żółwinie i Tereni zostaną zakończone do 11 sierpnia do godz. 16. Do tego czasu może występować obniżone ciśnienie lub czasowy brak dostaw wody w tych sołectwach.

Ze względu na zaistniałą sytuację BPWiK zapewni mieszkańcom wodę butelkowaną, którą będzie można odbierać:
• w Owczarni, ul. Mała przy placu zabaw
• w Żółwinie, parking przy Orliku, naprzeciwko Szkoły Podstawowej w Żółwinie.

Szczegółowe informacje w witrynie BPWiK