Gmina Brwinów realizuje dwuletnie zadanie dotyczące przebudowy ciągu ulic na terenie północnego Brwinowa. Obecnie kończą się prace przy budowie odwodnienia.

Zadanie „Przebudowa ul. Szkolnej, ul. Spokojnej i ul. Żwirki i Wigury na odc. od ul. Spokojnej do ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Bankowej i odc. ul. Chopina w Brwinowie na odc. od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego” będzie realizowane w latach 2021–2022. W tym roku wykonawca firma Fal-Bruk planuje wykonanie wszystkich prac po wschodniej stronie ul. Biskupickiej.

Do tej pory została już wykonana przebudowa sieci elektroenergetycznej. Obecnie trwa budowa odwodnienia. Jest to ważne zadanie w ramach całej inwestycji drogowej, gdyż właściwe odprowadzenie wody z jezdni ma znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa jazdy i komfortu jej użytkowania przez wszystkich uczestników ruchu (także pieszych idących poboczem lub przyległym chodnikiem), jak również dla przedłużenia trwałości nawierzchni drogi. Wodę z dróg można zbierać np. poprzez sieć kanalizacji deszczowej albo odprowadzać powierzchniowo do rowów, co jednak w przypadku wąskich pasów drogowych nie jest możliwe. Na ulicach Żwirki i Wigury oraz Spokojnej zastosowano zatem inną metodę – nowoczesne systemy skrzynek rozsączających, które z jednej strony skutecznie zbierają duże ilości wody z nawierzchni drogi, ale z drugiej strony są metodą wpisującą się w działania ekologiczne zmierzające do zwiększenia zasobów wody. Aktualnym trendem w rozwiązaniach budowlanych nie jest bowiem szybkie odprowadzanie wody, lecz jej zatrzymywanie w środowisku i retencjonowanie. Podziemne systemy skrzynek będą stopniowo rozsączać wodę, wzbogacając tym samym zasoby wód gruntowych. Zastosowanie geowłókniny zabezpiecza je przed gromadzeniem ziemi i innych zanieczyszczeń, które mogłyby zmniejszyć ich zdolność akumulacji wody. System wpustów, studni podczyszczających i rur zakończonych skrzynkami chłonne ułożony został w ostatnich dniach pod jezdnią ul. Żwirki i Wigury oraz Spokojnej.

Po zakończeniu tych prac drogowcy będą mogli zająć się konstrukcją jedni, chodnika, zjazdów, skrzyżowań itd. Pasy drogowe w ulicach, które są przebudowywane, nie są na tyle szerokie, by móc pokusić się o tworzenie tutaj ogrodów deszczowych, ale dzięki zastosowaniu warstw chłonnych na poboczach oraz ułożeniu kraty zamiast pełnej kostki w przypadku miejsc parkingowych, które powstaną przy ul. Szkolnej, również można w ekologiczny sposób zebrać wodę z jezdni i uwolnić ją do środowiska.

Przez najbliższe tygodnie można spodziewać się intensywnych działań drogowców. Z uwagi na sąsiedztwo szkoły w warunkach przetargowych zostało zapisane, że całkowite zamknięcie tego odcinka drogi podczas przebudowy ciągu od ul. Biskupickiej, przez Szkolną, Spokojną i odcinek ul. Żwirki i Wigury do ul. Powstańców Warszawy jest możliwe tylko w wakacje.