Rozmowa z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim dotyczyła m.in. raportu o stanie gminy za 2020 r. oraz realizowanych obecnie inwestycji. Gminny Ośrodek Kultury przedstawił swoje plany kulturalne na najbliższe tygodnie i miesiące, zaś trzecie wejście antenowe było poświęcone inwentaryzacji źródeł ciepła.

(źródło: radio Bogoria 94,5 FM)

 (źródło: radio Bogoria 94,5 FM

(źródło: radio Bogoria 94,5 FM