Został już ogłoszony przetarg na odtworzenie nawierzchni dróg gminnych destruktem asfaltowym. Nową nawierzchnię zyska rekordowa liczba odcinków.

Objazd dróg po zimie pozwala na ocenę ich stanu oraz wytypowanie odcinków, które w danym roku zostaną utwardzone destruktem asfaltowym z podwójnym utrwaleniem powierzchniowym grysami i emulsją asfaltową na podbudowie tłucznia betonowego. Zastosowanie podbudowy przedłuża trwałość drogi, a prace prowadzone są latem i wczesną jesienią, co sprzyja lepszemu wiązaniu powierzchni. Remont drogi gminnej jest możliwy, gdy jej stan własnościowy jest uregulowany. Gmina nie może też utwardzać dróg prywatnych. Kolejny wybór dróg do utwardzenia destruktem jest planowany wiosną przyszłego roku.

Wykaz dróg - plik PDF