Szpital Powiatowy w Pruszkowie zawarł z gminą Brwinów porozumienie, w ramach którego oferuje posiadaczom Brwinowskiej Karty Mieszkańca wykonanie badań na obecność przeciwciał SARS-CoV-2 po obniżonych cenach.

Szpital Powiatowy w Pruszkowie prowadzi akcję pod hasłem „Dowiedz się, czy jesteś odporny na wirusa”, zachęcając mieszkańców powiatu pruszkowskiego do wykonania odpłatnego badania krwi pod kątem obecności przeciwciał. Test daje informację o tym, czy pacjent przebył zakażenie koronawirusem, a więc pozwala zidentyfikować ozdrowieńców. Nie jest stosowany do diagnozowania aktualnego zakażenia czy oceny leczenia, może jednak świadczyć o nabyciu odporności.

 

Laboratorium szpitala prowadzi badania na obecność przeciwciał SARS-CoV-2 (koronawirusa) w dwóch klasach – IgM (przeciwciała „wczesne”) oraz IgG (przeciwciała „późne”) w surowicy krwi, metodą immunochemiczną chemiluminescencyjną, jakościową, odczynnikami renomowanej firmy Beckman Coulter. Metoda jest oparta o kalibratory i wymagane kontrole - nie jest to tzw. szybki test kasetowy.


Wynik „niereaktywny” oznacza, że u badanego pacjenta nie stwierdzono obecności przeciwciał, czyli można domniemywać, że albo nie miał on kontaktu z wirusem SARS-CoV-2, albo jego organizm nie zareagował na niego odpowiedzią immunologiczną. Taka sytuacja zdarza się szczególnie po lekkim przebiegu choroby i jest cechą indywidualną każdego człowieka. Przy wyniku „reaktywny” podawana jest wartość liczbowa określająca nasilenie stwierdzonej reakcji (uwaga: nie jest to tzw. miano przeciwciał, czyli ich rzeczywista, mierzalna ilość).

 

Badanie jest odpłatne, ale Szpital Powiatowy oferuje zniżki dla każdego, kto posiada Brwinowską Kartę Mieszkańca. Ze względu na pandemię do końca 2021 r. honorowane będą dotychczas wystawione karty, które już utraciły ważność. Nową kartę można wyrobić w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12. Wymagane są: dokument tożsamości wnioskodawcy (do wglądu), kopia pierwszej strony formularza PIT za ostatni rok rozliczeniowy z potwierdzeniem złożenia go w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie,a w przypadku osób do 26. roku życia, uczących się lub studiujących na studiach dziennych – kopia legitymacji. Należy również dostarczyć fotografię. Obecnie, z powodu pandemii, nie ma możliwości wykonania zdjęcia na miejscu. Szczegółowe informacje na temat Brwinowskiej Karty Mieszkańca dostępne pod nr tel.: 22 738 26 50.

 

Badania prowadzi:

Szpital Powiatowy (Szpital na Wrzesinie) w Pruszkowie

Armii Krajowej 2/4

poziom -1 laboratorium

tel. 664 118 796

 

Testy są wykonywane w dni robocze w godzinach od 9:00 do 12:00. Czas oczekiwania na wynik to około dwa dni robocze. Płatność będzie możliwa tylko gotówką.

 

Cennik dla mieszkańców gminy Brwinów posiadających Brwinowską Kartę Mieszkańca:

  • Oznaczanie przeciwciał anty-SARS-CoV-2, w klasie IgM (przeciwciała „wczesne”) 50 zł zamiast 110 zł.
  • Oznaczanie przeciwciał anty-SARS-CoV-2, w klasie IgG (przeciwciała „późne”) 50 zł zamiast 110 zł.
  • Oznaczanie przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgM oraz IgG  (wykonane łącznie) 100 zł zamiast 200 zł.