001Brwinów otrzyma dotację samorządu województwa mazowieckiego na rozbudowę ulicy Kępińskiej. 22 kwietnia br. została podpisana umowa na przekazanie dofinansowania dla tej inwestycji.

Odcinek ulicy Kępińskiej, który zostanie rozbudowany, pełni ważną rolę komunikacyjną na obszarze południowo-wschodniego Brwinowa, łącząc dwie drogi wyższego rzędu – powiatową oraz wojewódzką. Stanowi on dojazd do centrum miasta poprzez połączenie z powiatową ul. Wilsona, a w przeciwnym kierunku dochodzi do drogi wojewódzkiej DW nr 719. Dla mieszkańców jest użyteczną drogą dojazdową do prywatnych posesji oraz zlokalizowanych w jej pobliżu firm.

W związku z planowaną rozbudową ulicy Kępińskiej gmina Brwinów wnioskowała do marszałka województwa mazowieckiego o dotację celową. Prośba została rozpatrzona pozytywnie – gmina uzyskała 1 603 524,82 zł dotacji w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego dla zadania pn. Rozbudowa ulicy Kępińskiej w Brwinowie na odcinku łączącym DP3126W z DW719. 22 kwietnia 2021 r. , podczas XXXIV sesji Rady Miejskiej, została podpisana umowa na ten cel. W sesji uczestniczyli marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz członek Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu –Piotr Kandyba.

Wsparcie, które otrzymaliśmy na rozbudowę ulicy Kępińskiej, jest kolejnym przykładem pomocniczości samorządu województwa mazowieckiego w stosunku do gmin. Dzięki tej dobrej współpracy możemy realizować inwestycje, które w znaczący sposób poprawiają jakość życia mieszkańców – powiedział burmistrz Arkadiusz Kosiński

W związku z tak istotną funkcją ulicy Kępińskiej została zaplanowana jej rozbudowa na odcinku około 710 m łączącym ul. Wilsona z drogą wojewódzką DW719. W ramach projektowanej inwestycji przewidziano m.in. wykonanie dwóch wyniesionych skrzyżowań, w tym z ul. Orzeszkowej oraz Kraszewskiego, wykonanie prawostronnego chodnika o szerokości min. 2,10 m, dojść do posesji, zjazdów z kostki betonowej oraz oznakowania pionowego i poziomego w tym przejść dla pierwszych. Zaplanowano również wykonanie sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci telekomunikacyjnej.

Ta inwestycja będzie już wkrótce uzupełniona kolejną wspólną inwestycją województwa mazowieckiego i gminy Brwinów związaną z rozbudową skrzyżowania ul. Kępińskiej z DW nr 719. Jest to jedno z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w regionie, gdzie często dochodzi do kolizji i wypadków – dodał burmistrz Arkadiusz Kosiński.

001
002