Prace przy renowacji zabytkowego pałacu w brwinowskim parku sukcesywnie postępują.


Wykonawca prac – firma AMAT Zbigniew Hordyj z Warszawy – dotychczas dokończył prace związane ze wzmocnieniem stropów, wykonał izolację podłogi w piwnicy, a także dostosował szerokość otworów drzwiowych wewnętrznych do aktualnych przepisów.


Obecnie trwają prace związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz instalacji ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania, kanalizacji wewnętrznej i instalacji hydrantowej. Prowadzona jest też konserwacja zabytkowego wystroju wnętrza – sztukaterii, kolumn i pilastrów. Została zdemontowana stolarka drzwiowa i okienna, która jest aktualnie w trakcie renowacji. Wykonawca odtwarza też zabytkową elewację budynku. W ramach zagospodarowania terenu wykonane zostaną m.in. dojazd do budynku będący również drogą pożarową, nowe dojścia od strony wschodniej i południowej, pięć miejsc parkingowych w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami, latarnie wzdłuż drogi i przy budynku oraz monitoring zewnętrzny. Nad wszystkim czuwa Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, z którym uzgadniane są wszystkie etapy prac.

Budynek zrewaloryzowanego pałacu z jednej strony ma stać się nowoczesnym i funkcjonalnym ośrodkiem kultury, z drugiej strony jednak nie mniej ważne jest zachowanie substancji zabytkowej.

Gmina korzysta z dotacji w wysokości ok. 3 mln zł uzyskanej na rewitalizację pałacu. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, który udzielił unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014–2020, wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji po przedstawieniu przez gminę zaktualizowanego harmonogramu robót. Prace mają zakończyć się w drugiej połowie br.

Fot. Agnieszka Kozłowska