Burmistrz Arkadiusz Kosiński poznał 19 lutego 2021 r. nowego ambasadora Egiptu JE Hatema Tegeldina. Spotkanie odbyło się w Otrębusach, w siedzibie Stowarzyszenia Koptyjskiego Kościoła Prawosławnego w Polsce.

 Hatem Tegeldin pełni funkcję ambasadora Arabskiej Republiki Egiptu w Polsce od grudnia 2020 r. Jak podkreśla, jego misją jest nie tylko budowanie współpracy polsko-egipskiej na różnych płaszczyznach (gospodarczej, kulturalnej i in.), lecz przede wszystkim troska o społeczność Egipcjan mieszkających w Polsce, w tym także o wiernych Koptyjskiego Kościoła Prawosławnego. Opiekę duszpasterską nad nimi sprawuje mieszkający w Otrębusach ks. Daoud Adib.

 
Ambasador Egiptu opowiadał o inicjatywach dotyczących zacieśnienia polsko-egipskiej współpracy gospodarczej. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz strefa ekonomiczna ustanowiona przy Nowym Kanale Sueskim planują podjęcie intensywnej współpracy. Z punktu widzenia Egiptu Polska może stać się bramą prowadzącą na rynki Unii Europejskiej, z kolei dla polskich firm 100-milionowy Egipt jest nie tylko potencjalnym atrakcyjnym rynkiem zbytu towarów i usług, lecz także punktem wyjścia do dalszych kontaktów w Afryce Północnej. Burmistrz Arkadiusz Kosiński nawiązał w swoim wystąpieniu do długich tradycji wymiany handlowej – wszak jednym z najcenniejszych eksponatów Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego jest pochodzący z egipskiej manufaktury z I lub II w. n. e. szklany puchar znaleziony w naszym regionie w pobliżu osady hutników, którzy wytapiali żelazo w dymarkach. Ambasador Hatem Tegeldin oraz towarzyszący mu sekretarze ambasady – Marwa Shawat i Mina Makary – mieli okazję bliżej poznać nasz region Mazowsza, gminę Brwinów i związki Brwinowa z Egiptem. Na brwinowskim cmentarzu spoczywa prof. Kazimierz Michałowski, wybitny polski egiptolog i założyciel Stacji Badawczej Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze. Ambasador Hatem Tegeldin nie miał jeszcze okazji zwiedzenia Galerii Sztuki Starożytnej w Muzeum Narodowym w Warszawie, gdzie można podziwiać eksponaty przywiezione z Egiptu przez polskich archeologów, ale z dużym uznaniem wypowiadał się o polskich naukowcach, podając przykład Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, który realizuje projekty badawcze związane z Egiptem.
 
W dzisiejszych czasach Otrębusy stały się ważnym punktem na mapie Polski dla Koptyjskiego Kościoła Prawosławnego, który ma swoją siedzibę w stolicy św. Marka w Aleksandrii. Jak mówił ks. Daoud Adib podczas prezentacji na temat koptów i historii Kościoła koptyjskiego, we współczesnym Egipcie mieszka kilkanaście milionów wyznawców tej religii chrześcijańskiej (co stanowi ok. 15% społeczeństwa Arabskiej Republiki Egiptu). Koptowie, którzy wyjeżdżają do Europy i Ameryki Północnej ze względu na studia lub pracę, chcą zachowywać swoją wiarę i liturgię, dlatego obecnie poza Egiptem funkcjonuje 15 diecezji i ponad 500 parafii. Kaplica w Otrębusach jest już zbyt mała na potrzeby społeczności w Polsce. Koptowie korzystają obecnie m.in. z możliwości sprawowania liturgii w jednym z rzymskokatolickich kościołów Archidiecezji Krakowskiej, ale zamierzają wybudować w przyszłości swój własny ośrodek religijny w Otrębusach. Nie będzie zatem brakowało okazji do dalszego zacieśniania kontaktów polsko-egipskich na terenie gminy Brwinów.

31312
313128
88