W 2020 r. zakończyła się przebudowa ulicy Kampinoskiej. Na jej realizację gmina Brwinów otrzymała dofinansowanie w łącznej wysokości prawie 1,5 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).

Już od ubiegłego roku mieszkańcy mogą korzystać z ul. Kampinoskiej przebudowanej na całym odcinku. Prace rozpoczęły w 2019 r. i były prowadzone etapami. Pod koniec 2019 r. gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 920.293,00 zł. Rok 2020 zakończył się dobrą wiadomością o zwiększeniu dofinansowania o 545.911,87 zł.

 

W 2019 r. ulica Kampinoska została przebudowana na odcinku ok. 530 m, od ul. Piłsudskiego do ul. Jasnej. Wykonawcą prac była firma Robokop. Wówczas została zbudowana jezdnia bitumiczna, chodnik z kostki betonowej po zachodniej stronie dojścia do posesji. Po stronie wschodniej przebudowano wszystkie zjazdy na posesje, a ich nawierzchnię wykonano z kostki betonowej. Powstało skrzyżowanie wyniesione z ul. Mickiewicza. Przy ul. Słowackiego i przy ul. Kwiatowej powstały wyniesione przejścia dla pieszych. Pojawiło się nowe oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. Przed rozpoczęciem robót drogowych zaprojektowano i wybudowano odgałęzienia kanalizacji sanitarnej.

 

W ubiegłym roku firma Fal-Bruk wykonała drugi odcinek ul. Kampinoskiej o długości 233 m – od ul. Jasnej do końca. Do ul. Klonowej powstała jezdnia z nawierzchni bitumicznej, a od ul. Klonowej do końca – jezdnia z kostki betonowej. Na końcu powstał prostokątny plac do zawracania. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i kierowców po stronie wschodniej został wybudowany chodnik, a skrzyżowanie ulicy Klonowej i Kampinoskiej wykonano jako wyniesione. Po stronie zachodniej z uwagi na brak chodnika powstały dojścia i zjazdy do posesji. Pojawiło się nowe oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. W ramach organizacji ruchu na odcinku od ul. Klonowej do końca powstała strefa zamieszkania w strefie tej wybudowano miejsca postojowe z ekokraty parkingowej wypełnionej kruszywem kamiennym. Ponadto w ramach inwestycji została przebudowana sieć elektroenergetyczna i telekomunikacyjna kolidująca z projektowaną przebudową drogi.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł ok. 2,1 mln zł.