Przeciwko wyłączeniu części Mazowsza z dotacji unijnych sprzeciwiło się ponad 50 burmistrzów, wójtów, prezydentów i starostów z podwarszawskich miast, gmin i powiatów.

 

W listopadzie ubiegłego roku Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że Warszawa i 70 okolicznych gmin (wśród nich m.in. gmina Brwinów) należących do NUTS 2 – regionu warszawskiego stołecznego – zostają wyłączone z regionalnego wsparcia unijnego w ramach RPO WM na lata 2021-2027.

 

W konsekwencji stolica i dziewięć sąsiadujących z nią powiatów (piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, grodziski, nowodworski, wołomiński, otwocki, legionowski i miński) będą mogły ubiegać się o środki unijne wyłącznie w ramach niewielkiej, specjalnie przygotowanej puli tylko w niektórych programach centralnych, czyli tych, o których decyduje rząd, a nie samorząd województwa.  

 

Rada Miejska w Brwinowie i Burmistrz Gminy Brwinów wyrazili swój sprzeciw przeciwko informacji przekazanej przez Ministra Finansów, a także zaapelowali do Premiera i Rady Ministrów o doprowadzenie do zmiany decyzji i umożliwienie samorządom z regionu NUTS 2 korzystania z dotacji RPO WM na lata 2021-2027. Interpelacja w tej sprawie trafiła do Premiera 22 grudnia ubiegłego roku.

 

Rządowe plany oznaczają dla gminy Brwinów brak możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które mogłyby zostać przeznaczone na budowę ścieżek pieszo-rowerowych, oświetlenia, rewitalizację, ochronę zabytków, a także realizację projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej czy termomodernizację budynków mieszkalnych. Niedostępne będą też środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, służące poprawie dostępności do usług zdrowotnych, przeznaczone na wsparcie dla przedszkoli i szkół, podniesienie kompetencji czy finansowanie pomocy dla osób starszych, z niepełnosprawnością i innych potrzebujących wsparcia, a także osób bezrobotnych, pracodawców i ich pracowników.

 

Środki z Unii Europejskiej znacząco wpłynęły na ilość inwestycji realizowanych na terenie gminy Brwinów. Dzięki unijnemu dofinansowaniu został zrealizowany projekt „Czyste życie”, w ramach którego w Brwinowie, Kaniach, Otrębusach i Parzniewie powstało ponad 120 km kanalizacji oraz 30 km wodociągów. Mieszkańcy mogą korzystać m.in. z rozbudowanej sieci ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych czy wypocząć w zrewitalizowanym parku. Obecnie trwa rewaloryzacja zabytkowego pałacu w parku, który po remoncie stanie się nową siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie. To tylko niektóre z inwestycji, które powstały dzięki unijnemu wsparciu i poprawiły jakość życia mieszkańców.

 

Stanowisko Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy Brwinów [pdf]