Rada Miejska w Brwinowie przeprowadzi uzupełniające wybory ławników na kadencję 2020-2023. Z terenu gminy Brwinów wybrany zostanie 1 ławnik do Sądu Rejonowego w Pruszkowie.

Ławnik jest niezawodowym członkiem sądu (składu orzekającego). Osoba pełniąca tę funkcję nie musi mieć wykształcenia prawniczego.
Szczegółowe informacje na temat zgłaszania kandydatów i wyboru ławników:


Informacja dot. ławników [PDF]

Radni Rady Miejskiej w Brwinowie w głosowaniu tajnym wybierać będą 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Pruszkowie.


Kandydatów na ławników należy zgłaszać do 1 marca 2021 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pok. nr 007.

Dokumenty do pobrania:


Karta zgłoszenia

Lista poparcia

Oświadczenie kandydata dot. przestępstw

Oświadczenie kandydata dot. władzy rodzicielskiej