Nowoczesne urządzenia grzewcze pozwalają nie tylko na lepsze działanie systemu centralnego ogrzewania i oszczędność kosztów, lecz także na ograniczenie emisji CO2. Taki był cel projektu pn. „Wymiana nieefektywnego ekologicznie kotła grzewczego w Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie”.

Prace zakończyły się przed sezonem grzewczym. Źródłem ciepła w Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie jest teraz nowy kocioł kondensacyjny, którego wydajność w porównaniu do starego urządzenia wzrosła o ponad 40%. Efektywność ogrzewania będzie można najlepiej przetestować przy niskich temperaturach na zewnątrz, ale już teraz uczniowie, nauczyciele i pracownicy kuchni dostrzegają znaczną poprawę, jeśli chodzi o dostępność i szybkość pojawiania się ciepłej wody. Jej oszczędność – gdy nie trzeba już spuszczać litrów zimnej wody w oczekiwaniu na pojawienie się ciepłej – będzie dodatkowym zyskiem w ogólnym rozrachunku kosztów utrzymania budynku.

W kotle kondensacyjnym została zastosowana technologia spalania pozwalająca na odzyskiwanie i ponowne wykorzystywanie energii cieplnej z pary wodnej, która w przypadku tradycyjnego kotła „ucieka” kominem. Kotły kondensacyjne stanowią obecnie najwyższy standard techniczny w technice grzewczej, wyróżniając się bardzo dużą sprawnością, sięgającą nawet 109% (urządzenia tego typu odzyskują ciepło ze spalin, stąd nadwyżka ponad 100%). Lepsze wykorzystanie energii paliwa obniży koszty ogrzewania. Wymiana pieca przyczyni się też do ograniczenia tzw. niskiej emisji, a tym samym do realizacji celu, jakim jest lepsza jakość powietrza.

Gmina Brwinów skorzystała z dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM na lata 2014-2020. Dofinansowanie unijne w wysokości 112 tys. zł pokryło część kosztów. Modernizację kotłowni zrealizowała firma Instal Group Technika Grzewcza, a łączny koszt wykonania wyniósł 297 559,14 zł.