W trudnej sytuacji finansowej samorządy potrzebują wsparcia. W ramach tarczy antykryzysowej gmina Brwinów otrzymała ponad 4 mln zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Największą część dochodów gminy Brwinów stanowią wpływy z udziału w podatkach PIT. Związek Miast Polskich już w 2019 r. przewidywał trudności, które spowoduje obniżenie stawek podatku. – Wskutek ubiegłorocznych zmian podatkowych gmina Brwinów w tym roku realnie straciła ok. 7,3 mln zł z tytułu udziału w podatkach dochodowych, a dodatkowe pieniądze wskutek epidemii. Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4,1 mln zł nie pokryją tej straty – mówi burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Dofinansowanie pokryje część kosztów obecnie realizowanych inwestycji. Rada Miejska podjęła uchwałę budżetową, w której rozdysponowała dotację na sześć zadań:

  • budowę ul. Słonecznej łączącej dwa sołectwa – Mosznę i Krosnę. W tym roku został wybudowany odcinek od posesji Moszna Parcela 59 do skrzyżowania z ul. Nadrzeczną w Krośnie Wsi. Na odcinku o długości ok. 1 km wykonawca wykonał asfaltową jezdnię o szerokości ok. 5,5–6,5 m wraz z poboczami, chodnik wzdłuż zabudowań oraz skrzyżowanie wyniesione i zjazdy.Kwota dotacji: ponad 1,3 mln zł.
  • rozbudowę szkoły podstawowej w Żółwinie. W nowym skrzydle szkoły znajdzie się m.in. sześć sal lekcyjnych, stołówka i świetlica dla dzieci młodszych. Prace budowlane mają zakończyć się w lipcu 2021 roku, tak aby uczniowie od września mogli korzystać z rozbudowanej szkoły. Kwota dotacji: 1 mln zł.
  • modernizację targowiska miejskiego, którego otwarcie jest planowane jeszcze w tym roku. Będzie ono dużo większe pod względem powierzchni handlowych, zarówno do handlu z samochodów, jak i w pawilonach. Oprócz miejsca przeznaczonego na prowadzenie handlu, znajdzie się tam też miejsce dla Gminnego Centrum Integracji Mieszkańców gminy Brwinów. Kwota dotacji: ponad 700 tys. zł.
  • budowę świetlicy w Kaniach. Powstaje ona przy ul. Piłsudskiego, na działce o powierzchni 3000 m kw., którą gmina Brwinów pozyskała w 2015 r. Budynek będzie składał się z dwóch kondygnacji – parteru wraz z poddaszem. Będą w nim m.in. dwie pracownie, aneks kuchenny, sala główna i toalety przystosowane do osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia do zajęć będą miały charakter wielofunkcyjny z możliwością organizacji zajęć o różnym charakterze, w zależności od bieżących potrzeb. Budowa świetlicy zakończy się w drugiej połowie przyszłego roku. Kwota dotacji: ponad 380 tys.
  • budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krynicznej w Kaniach. Planowany termin zakończenia prac to 30 listopada br. Kwota dotacji ok. 400 tys. zł.
  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic nieruchomości w ul. Bratniej, Brzoskwiniowej, Agrestowej, Aroniowej, Dereniowej i Morelowej. Budowa zakończyła się we wrześniu br. Koszt dotacji: prawie 300 tys. zł.