Bezpieczeństwo jest priorytetem. Dane są zbierane i przechowywane w bezpieczny sposób, a przywrócone od 10 października wywiady bezpośrednie będą prowadzone z zachowaniem zasad obowiązujących podczas pandemii.


Na początku października zostały wstrzymane odwiedziny rachmistrzów spisowych w gospodarstwach rolnych, jednak ze względu na liczne sygnały zgłaszane przez rolników czekających na wizytę rachmistrzów oraz gotowość pracowników statystyki do służby w warunkach zwiększonego zagrożenia Centralne Biuro Spisowe dopuściło od 10 października możliwość realizacji wywiadów bezpośrednich. Rachmistrze będą bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego oraz zakrywać usta i nos podczas pracy z respondentami.
Identyczne zasady bezpieczeństwa musi również zachować użytkownik gospodarstwa rolnego, który zgodzi się na wywiad bezpośredni.

Podczas wizyty rachmistrz będzie posiadać imienną legitymację ze zdjęciem, a jego tożsamość można sprawdzić na stronie stronie rachmistrz.stat.gov.pl
 oraz pod numerem infolinii spisowej (22) 2799999. Rachmistrz może też zdecydować o przeprowadzeniu spisu przez telefon. Wówczas zadzwoni z numeru 22 279 99 99 lub 22 666 66 62.

Ważna jest także ochrona danych. Informacje o jednostkowych gospodarstwach rolnych zebrane podczas Powszechnego Spisu Rolnego nie będą nigdzie i nikomu udostępniane, nawet organom ścigania i prokuraturze. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych w formie zbiorczej. Udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych celów niż podane w ustawie jest zabronione (tajemnica statystyczna).

Dane spisowe są zbierane w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Zarówno samospis internetowy, jak i spis przez telefon, odbywają się za pośrednictwem nowoczesnych i odpowiednio zabezpieczonych systemów teleinformatycznych. Bezpieczne są też dane zgromadzone i przechowywane w bazach statystyki publicznej. Dostęp do nich mają jedynie upoważnieni pracownicy statystyki publicznej. Podmiotom zewnętrznym te dane są przekazywane jedynie w formie zbiorczej, gdzie nie można zidentyfikować pojedynczego gospodarstwa.

Warto więc porzucić wszelkie wątpliwości związane z bezpieczeństwem udziału w spisie rolnym i wypełnić obowiązek spisania się jak najszybciej.

Więcej informacji: spisrolny.gov.pl - LINK