Ponieważ prace związane z rozbudową ul. Pruszkowskiej w Brwinowie zbliżają się do ronda W. Kowalskiego, postój taksówek zostanie przeniesiony na Rynek. Od 5 października do 30 listopada br. w pobliżu przystanku autobusowego powstanie tymczasowa strefa postoju taksówek, oznakowana znakami poziomymi i pionowymi. Funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania w tym miejscu będzie zawieszone.