1 października br. jest planowane rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Żółwinie w ul. Nadarzyńskiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Nadarzyńskiej 96. W związku z tym autobusy linii B8 i B9 nie będą zatrzymywać się na przystanku Żółwin Nadarzyńska OSP w obu kierunkach.

Wykonawca wybrany w przetargu – firma Frank Pol-Bis Paskudzki Franciszek – zbuduje kanalizację sanitarną wraz z odgałęzieniami w ul. Nadarzyńskiej (na odcinku od ul. Kasztanowej do dz. nr ew. 348) oraz w ulicach bocznych od ul. Nadarzyńskiej na dz. nr ew. 131/1, 131/4, 131/3, 137. Do jego zadań należy również zaprojektowanie i wybudowanie brakujących odgałęzień kanalizacji sanitarnej (część przyłączy) w wyżej wymienionych ulicach. Wykonawca będzie się starał umożliwić dojazd mieszkańcom okolicznych posesji.Termin zakończenia prac jest planowany na lipiec 2021 r., a ich koszt to 1 167 270 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Żółwinie wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi została podzielona na etapy. W pierwszym etapie została ona wybudowana w ul. Nadarzyńskiej (od ul. Pochyłej do ul. Zachodniej), w dwóch drogach bocznych od ul. Nadarzyńskiej – na działkach nr 11/6 i 36/6. Drugi etap objął ul. Nadarzyńską (od ul. Zachodniej do rej. ul. Kasztanowej) oraz ul. Wodną, ul. Kwiatową i ul. Zachodnią. Do tej pory w Żółwinie wykonano łącznie ponad 2 200 m sieci kanalizacji sanitarnej, ponad 500 m odgałęzień do działek, ok. 300 m kanałów tłocznych oraz dwie przepompownie ścieków z zasileniem energetycznym.