Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na sprzedaż 2 działek znajdujących się w okolicy ul. Bratniej w Brwinowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne. 

Numer pozycji przetargowej

Położenie

Brwinów

Numer ewidencyjny działki

Powierzchnia

Cena wywoławcza nieruchomości (zł) netto

Wadium

1

Ulica Czereśniowa 6

94

0,1514 ha

275 000 zł

35 000 zł

2

Ulica Czereśniowa 4

95

0,1514 ha

275 000 zł

35 000 zł

 

 

Działki będące przedmiotem sprzedaży mają prostokątny kształt. Są niezabudowane, niezagospodarowane, płaskie, porośnięte nielicznymi drzewami i krzewami oraz trawą. Działki są nieuzbrojone. W ulicy Agrestowej i Czereśniowej jest gminna sieć wodociągowa. W ulicy Brzoskwiniowej jest sieć elektroenergetyczna. W ulicy Bratniej jest gminna sieć kanalizacyjna oraz gazowa.

 

Przetarg odbędzie się 6 października 2020 roku, o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium.


Link do ogłoszenia w BIP