Burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński oraz burmistrz miasta Milanówka Piotr Remiszewski podpisali 23 lipca 2020 r. porozumienie o współpracy w zakresie przebudowy oraz utrzymania drogi, przez którą biegnie granica obu samorządów.

Chodzi o krótki odcinek drogi wśród domów jednorodzinnych między Milanówkiem a Owczarnią, gdzie sytuacja na mapie administracyjnej i geodezyjnej jest o wiele bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać. Pierwsze trudności można już odczuć, poszukując konkretnego adresu. Po jednej stronie drogi jest Milanówek, ul. Owczarska, a po drugiej – ul. Mieszka I w Owczarni, gmina Brwinów. Granica gmin w terenie jest niewidoczna, ale gdy pojawia się potrzeba remontu drogi i jej utrzymania, wówczas konieczna jest dobrosąsiedzka współpraca.

Już w ubiegłym roku został utwardzony prawie 700-metrowy odcinek przebiegający między północną i południową linią torów WKD. Zastosowano tam technologię destruktu bitumicznego z dwukrotnym utrwaleniem emulsją asfaltową, a koszty  remontu między Brwinowem a Milanówkiem rozłożyły się niemal równo po połowie (45/55). Do dokończenia w 2020 r. pozostał odcinek od torów do skrzyżowania z ul. M. Konopnickiej w Milanówku. Zmodernizowana jezdnia zyskać ma nawierzchnię asfaltową. Radni obu gmin podjęli wiosną tego roku uchwały dające burmistrzom zielone światło do działania, a porozumienie zawarte 23 lipca br. w Brwinowie zawiera szczegółowe ustalenia dotyczące przebudowy drogi oraz jej późniejszego utrzymania.

Północny odcinek ul. Mieszka I w Owczarni i ul. Owczarskiej w Milanówku ma zostać przebudowany jeszcze w tym roku. Gmina Brwinów jako lider porozumienia podejmuje się realizacji poszczególnych działań - rozpisanie przetargu, wyłonienie projektanta i wykonawcy, nadzór nad przebiegiem robót oraz zapłata za nie. Miasto Milanówek będzie uczestniczyć w kosztach inwestycji proporcjonalnie do wartości prac przebiegających na jego terenie. Około 28% tej inwestycji znajduje się na terenie Milanówka, a 72% - na terenie Owczarni. Przedstawiciele Milanówka będą mieli prawo do uczestnictwa w nadzorze w trakcie realizacji inwestycji oraz obowiązek uczestnictwa w odbiorze końcowym. Efekt przebudowy będzie służyć mieszkańcom obu miejscowości.

Porozumienie określa również sposób wspólnego sprawowania zarządu nad drogą od 2021 r. Od 15 kwietnia roku nieparzystego do 14 kwietnia roku parzystego o drogę dbać będzie gmina Brwinów, a od 15 kwietnia roku parzystego obowiązki zarządcy drogi na kolejny rok przejmować będzie Milanówek. - Współpraca naszych samorządów przełoży się wprost na jakość życia mieszkańców - stwierdził burmistrz Milanówka Piotr Remiszewski po podpisaniu porozumienia. Dla gminy Brwinów jest to już kolejne porozumienie zawarte z innym samorządem. Budowa dróg, organizacja komunikacji miejskiej czy pozyskiwanie środków zewnętrznych to tylko niektóre dziedziny, w których widać efekty dobrej współpracy.