Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu 2 działek znajdujących się w okolicy ul. Bratniej w Brwinowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne. Pierwszy przetarg odbędzie się 26 sierpnia 2020 r.

Numer pozycji przetargowej

Położenie

Brwinów

Numer ewidencyjny działki

Powierzchnia

Cena wywoławcza nieruchomości (zł) netto

Wadium

1

Ulica Czereśniowa 6

94

0,1514 ha

275 000 zł

35 000 zł

2

Ulica Czereśniowa 4

95

0,1514 ha

275 000 zł

35 000 zł

 

 

Działki będące przedmiotem sprzedaży mają prostokątny kształt. Są niezabudowane, niezagospodarowane, płaskie, porośnięte nielicznymi drzewami i krzewami oraz trawą. Działki są nieuzbrojone. W ulicy Agrestowej i Czereśniowej jest gminna sieć wodociągowa. W ulicy Brzoskwiniowej jest sieć elektroenergetyczna. W ulicy Bratniej jest gminna sieć kanalizacyjna oraz gazowa.

 

Przetarg odbędzie się 26 sierpnia 2020 roku, o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium.

Link do ogłoszenia w BIP

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży:

Numer pozycji przetargowej

Położenie

Brwinów

Numer ewidencyjny działki

Powierzchnia

Cena wywoławcza nieruchomości (zł) netto

1

Ulica Dereniowa 3

116

0,1234 ha

250 000 zł

2

Ulica Dereniowa 4

118

0,1265 ha

250 000 zł

 

Działki będące przedmiotem sprzedaży mają prostokątny kształt. Są niezabudowane, niezagospodarowane, płaskie, porośnięte nielicznymi drzewami i krzewami oraz trawą. Działki są nieuzbrojone. W ulicy Dereniowej jest gminna sieć wodociągowa. W ulicy Brzoskwiniowej jest sieć elektroenergetyczna. W ulicy Bratniej jest gminna sieć kanalizacyjna oraz  gazowa.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 738 26 53 lub 22 738 26 94.

Link do ogłoszenia w BIP