20 lipca br. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz burmistrz Arkadiusz Kosiński podpisali umowę na dofinansowanie rozbudowy ul. Pruszkowskiej.

Rozbudowa ul. Pruszkowskiej (bez ścieżki rowerowej) otrzymała wsparcie finansowe ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach zadania ,,Rozbudowa drogi gminnej ul. Pruszkowskiej w Brwinowie” w kwocie 2,5 mln zł. Oprócz marszałka Adama Struzika oraz burmistrza Arkadiusza Kosińskiego w podpisaniu umowy udział wzięli: posłanka na Sejm RP Bożena Żelazowska, zastępcy burmistrza: Jerzy Wysocki i Sławomir Walendowski, przewodniczący rady miejskiej Sławomir Rakowiecki, wiceprzewodniczący Marek Winiarski, a także kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Urszula Wróbel. Wszyscy zgodnie podkreślali jak ważna jest to inwestycja z komunikacyjnego punktu widzenia.

Wykonawca wybrany w przetargu – firma FAL-BRUK sp. z o.o. sp.k. – ma za zadanie budowę nowej jezdni, zjazdów i chodników na odcinku od ronda W. Kowalskiego do ronda F. Nowosielskiego. Prace w terenie już się rozpoczęły. Wcześniej zostały zabezpieczone pnie drzew, a w poniedziałek 20 lipca wykonawca rozpoczął budowę ścieżki rowerowej. W związku z tym ul. Pruszkowska została zamknięta na odcinku od ul. Granicznej do ul. Peronowej (nie dotyczy dojazdu do posesji).

U zbiegu ul. Pruszkowskiej i Peronowej powstanie skrzyżowanie wyniesione, aby poprawić bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Aby ograniczyć prędkość pojazdów, próg zwalniający oraz skrzyżowanie wyniesione zostaną zastosowane dodatkowo przy ul. Orlej. Powstanie też 59 miejsc parkingowych dla osób korzystających z PKP i robiących zakupy w pobliskich sklepach. Zostanie wybudowana ścieżka rowerowa, a w pobliżu windy przy wejściu na peron kolejowy i w ul. Pruszkowskiej od strony torów PKP znajdą się stojaki na rowery z miejscami na 46 rowerów. Zostanie również zbudowane i przebudowane odwodnienie – kanalizacja deszczowa i studzienki ściekowe. W planach jest też m.in. przebudowa sieci rozdzielczych, oświetlenia ulicznego oraz urządzenie zieleni.

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to nie jedyne wsparcie finansowe ze środków zewnętrznych na rozbudowę ul. Pruszkowskiej. Pod koniec ubiegłego roku gmina Brwinów otrzymała dotację w wysokości ponad 4,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na budowę ścieżek rowerowych i dróg pieszo-rowerowych na terenie gminy Brwinów. W tej kwocie mieści się realizacja kilku odcinków nowych ścieżek rowerowych i dróg dla pieszych i rowerzystów m.in. w ulicy Pruszkowskiej, wzdłuż torów do ronda F. Nowosielskiego. Rozbudowa znalazła się też na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Planowany termin zakończenia prac to koniec października br.

DSC0012
DSC0018
DSC0023
DSC0048
DSC0052