Usunięcie awarii przy ul. Pszczelińskiej na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Pedagogicznej jest planowane do godz. 14, a w ulicy Owsianej, Zielonej, Mazowieckiej, Wiktorskiej, Piastowskiej, Helenowskiej, Gardenii, Parzniewskiej, Rodzinnej, Krańcowej, Granicznej, Orlej, Komorowskiej, Modrzewiowej, Gdańskiej, Wspólnej, Pruszkowskiej do godz. 16.