Miejsko-wiejska gmina Brwinów zajęła w swojej kategorii 5. miejsce w ogólnopolskim Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego.


Ekonomiści przeanalizowali finanse 2790 polskich gmin, miast i powiatów. Badali sposób gospodarowania pieniędzmi, pracowali na „twardych danych” – oficjalnych sprawozdaniach finansowych, jakie każda jednostka samorządu terytorialnego składa do Okręgowej Izby Obrachunkowej. W ten sposób powstał Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce.


– Miło mi przekazać, że Państwa gmina znalazła się w czołówce Rankingu. To duże wyróżnienie, ale przede wszystkim obiektywna ocena wysokiej jakości prac władz i urzędników samorządowych oraz potwierdzenie kompetentnych działań radnych, którzy decydują o kierunku rozwoju Państwa małej Ojczyzny – napisał w swoim liście Zygmunt Berdychowski, pomysłodawca Europejskiego Kongresu Samorządów i organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy.


Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce to opracowanie kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone siedmioma aktualnymi, najważniejszymi wskaźnikami ekonomicznymi. Samorządy zostały podzielone na pięć klas (np. gminy wiejskie czy miasta na prawach powiatu). Zespół badawczy pracował pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Surówki, kierownika Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W skład jego zespołu weszli naukowcy z tej uczelni oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecne zestawienie dotyczy danych z 2019 r.


Wyniki rankingu są interesujące nie tylko dla samorządowców, którzy powinni wymieniać się wiedzą i promować dobre praktyki. Są też źródłem wiedzy dla przedsiębiorców poszukujących terenów, w których inwestycje będą dobrze wspierane przez lokalne władze, oraz dla mieszkańców, którzy mogą w ten sposób sprawdzić, jak publicznymi pieniędzmi gospodarują ich lokalne władze.


– Każdy z nas, w powszechnych wyborach decyduje, kto rządzi jego małą Ojczyzną. Interesujmy się więc ekonomią, obserwujmy i porównujmy działania samorządów. Wybierajmy najlepszych gospodarzy. Niech jednym z kryteriów oceny podejmowanej przy urnie będzie analiza skutecznego zarządzania finansami. Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego może w tym pomóc – podkreślają jego twórcy.


Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl/ranking

zdjęcia: Fot. ISW