Gmina Brwinów, dotrzymując wcześniejszych ustaleń, zawarła porozumienie z miastem Pruszków dotyczące współpracy przy budowie ulicy Działkowej na odcinku od tunelu pod torami linii kolejowej Warszawa – Grodzisk Maz. do ulicy Dębowej.

Ulica Działkowa znajduje się na granicy miasta Pruszkowa i Parzniewa w gminie Brwinów – sama jezdnia jest na terenie Pruszkowa, z kolei pas od strony osiedla Twój Parzniew należy do spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Jest ważnym punktem na komunikacyjnej mapie i uczęszczaną drogą, zarówno przez mieszkańców pobliskiego osiedla, jak i tych, którzy korzystają z tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Działkowej i ul. Błońskiej.

W przeszłości były już podejmowane starania o budowę tej ulicy, jednak ciągle coś stawało na przeszkodzie. Inicjatywa gminy Brwinów z 2016 r., wspierana przez prezydenta Pruszkowa Jana Starzyńskiego, została niestety zatrzymana przez ówczesny zarząd powiatu pruszkowskiego. Wracając do wcześniejszych propozycji, burmistrz Arkadiusz Kosiński w październiku 2019 r. zaproponował prezydentowi Pruszkowa Pawłowi Makuchowi, że gmina Brwinów może partycypować w kosztach rozbudowy ul. Działkowej, przekazując na ten cel dotację w wysokości 30% wkładu własnego prac budowlanych. Prezydent Makuch po 4 miesiącach wyraził zainteresowanie przyjęciem wsparcia i wówczas Rady Miejskie obu gmin mogły podjąć uchwały wyrażające zgodę na zawarcie porozumienia – Rada Miejska w Brwinowie na sesji 26 marca, a Rada Miasta Pruszkowa 23 kwietnia. Na początku maja porozumienie zostało zawarte. Gmina Brwinów dołoży się do remontu, przekazując dotację w wysokości 1.579.320 zł, tj. 30% kosztów prac budowlanych (tj. 30% faktycznych kosztów pomniejszonych o ewentualne pozyskane dofinansowania zewnętrzne). Inwestycję ma jeszcze w tym roku realizować miasto Pruszków.

– Zgodnie z zawartym porozumieniem dotacja gminy Brwinów powinna zostać wykorzystana przez miasto Pruszków do 20 grudnia br. i mam nadzieję, że miasto Pruszków sprawnie zrealizuje budowę ulicy Działkowej dla dobra mieszkańców obu gmin – podkreśla burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Fot. A. Kosiński