Kolejne ulice w Domaniewie i Domaniewku zyskują bajkowe nazwy. Rada Miejska podjęła także uchwały w sprawie nowych nazw w Koszajcu, Żółwinie, Owczarni, Kaniach oraz Brwinowie.

Nadanie nazw ulicom reguluje kwestie adresowe i ułatwia orientację w terenie i identyfi¬kację miejsc m.in. służbom ratowniczym wzywanym pod wskazany adres. Mieszkańcy Domaniewa i Domaniewka zdecydowali w ubiegłorocznym głosowaniu, że nazwy ulic w ich miejscowościach będą związane z bajkami i baśniami. Pierwsze uchwały już się uprawomocniły i są to ulice: Plastusia, Złotej Rybki, Muminków, Pięknej i Bestii, Warsa i Sawy, Małego Księcia, Zaczarowana, Królowej Śniegu, Smocza, Rusałki, Dzikich Łabędzi, Baśniowa, Magiczna, Wróżki, Jasia i Małgosi.

Kolejne propozycje zostały przedstawione na sesjach Rady Miejskiej 26 marca i 5 maja br. Nowe ulice muszą teraz przejść formalną ścieżkę – po przyjęciu uchwał przez brwinowskich radnych, wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Są to ulice: Aladyna, Anastazji, Kota Filemona, Misia Uszatka, Małej Syrenki, Starego Browarnika, Stumilowego Lasu. O nazwach kolejnych dróg także będzie decydować Rada Miejska w drodze uchwał, jednak w przypadku dróg prywatnych nadanie nazwy odbywa się na pisemny wniosek podpisany przez wszystkich współwłaścicieli drogi.

Do części mieszkańców Domaniewa i Domaniewka trafiły już pisma z Urzędu Gminy. W związku z nadaniem nazwy ulicy właściciele nieruchomości figurujący w ewidencji gruntów otrzymują zawiadomienie o zmianie adresu, które służy do zmiany danych w bankach i innych instytucjach. Gmina Brwinów po nadaniu nowych adresów przekazuje informacje do ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w starostwie powiatowym w Pruszkowie, w celu zmiany adresu budynku. Reszta danych, np. adres do korespondencji, jest zmieniana tylko na wniosek właściciela.
Nowe nazwy zyskały też w ostatnim czasie ulice w Koszajcu (Świtu), Żółwinie (Lniana, Jedwabna, Żołędziowa, Wilgotna, Łamana), Owczarni (Trzmiela, Modliszki, Kosodrzewiny, Pod Olchami, Chabrowa, Fiołkowa, Sasów) oraz Kaniach (Zaściankowa, Kameralna). W Brwinowie nazwę Pałacowa otrzymała uliczka prowadząca od zakrętu przy ulicy Biskupickiej w stronę parku.
Nowe rondo zbudowane w Parzniewie u zbiegu ulic Wolności i Opatrzności upamiętnia hrabiego Jakuba Ksawerego Potockiego (1863-1934). Był on właścicielem ogromnego majątku, w tym pałacu w Helenowie, był społecznikiem i finantropem. W testamencie przekazał kolekcję dzieł sztuki i książek publicznym instytucjom kultury, a pozostałe dobra – fundacji dla badań nad rakiem i gruźlicą.
Właściciele posesji powinni zadbać o ich oznakowanie w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku lub jeśli ten jest niewidoczny z drogi – na ogrodzeniu. Brak tabliczki z numerem nieruchomości został opisany w Kodeksie wykroczeń – art. 64:

§ 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.