brwinowW sobotę 9 maja br. na targowisku będą obowiązywać nowe zasady – ograniczenie sprzedawanego asortymentu oraz liczby kupujących, zachowanie dystansu, obowiązek zasłania nosa i ust oraz posiadania rękawiczek i in.


Wyciąg z Zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 28.2020 z dnia 7 maja 2020 r.:
1. W okresie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego Targowisko będzie otwarte dla klientów wyłącznie w soboty w godz. 7.00-14.00.
2. Umożliwia się handel ograniczony jedynie do artykułów spożywczych i rolno-spożywczych (warzyw, owoców, mięsa, wędlin, pieczywa, artykułów cukierniczych itp.), żywych kwiatów ciętych i doniczkowych, rozsady i sadzonek roślin oraz chemii gospodarczej.
3. Na terenie Targowiska:
a) może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 4. W liczbę tę nie wlicza się sprzedawców, osób obsługi targowiska oraz funkcjonariuszy służb porządkowych;
b) należy zachować bezpieczną odległość min. 2,0 m od innych osób. Wymóg ten dotyczy każdej relacji: klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca;
c) obowiązuje nakaz noszenia rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i nosa - zarówno przez sprzedających, jak i kupujących;
d) sprzedający mają obowiązek udostępnienia płynu dezynfekującego do użytku klientów;
e) zabrania się samoobsługowego kontaktu klienta z eksponowaną żywnością - sprzedawcy mają obowiązek podawać i pakować produkty spożywcze;
f) po każdym kontakcie z gotówką należy zdezynfekować ręce przy użyciu płynów dezynfekujących.
4. Zabrania się:
a) wstępu na teren Targowiska osób chorych - nie tylko osób z objawami zarażenia koronawirusem, ale również osób z jakimikolwiek objawami chorób układu pokarmowego, oddechowego (nawet łagodnym kaszlem czy niską gorączką), chorobowymi zmianami skórnymi i innych chorób zakaźnych;
b) handlu innymi artykułami niż wymienione powyżej;
c) wstępu na teren Targowiska osób, które nie posiadają rękawiczek ochronnych oraz nie mają zasłoniętych ust i nosa;
d) pozostawiania przez sprzedających odpadów (śmieci), w tym również odpadków owoców i warzyw oraz zużytych opakowań.
5. Przepisy porządkowe:
a) Kto wykracza przeciwko powyższym przepisom porządkowym o zachowaniu w miejscach publicznych, wydanym z upoważnienia ustawy, podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany, zgodnie z ustawą Kodeks wykroczeń.
b) W przypadku, gdy wymagania porządkowe nie mogą być przestrzegane lub będą nagminnie łamane, w trosce o dobro i bezpieczeństwo konsumentów, Komendant Straży Miejskiej w Brwinowie może podjąć decyzję o natychmiastowym ograniczeniu działania części lub całości targowiska.