Przy ul. Natalińskiej w Otrębusach powstaje parking z prawdziwego zdarzenia, który ułatwi pozostawienie pojazdów w rejonie przystanku WKD, tak aby łatwiej można było dostać się do pracy czy szkoły.


Parking będzie punktem przesiadkowym dla pasażerów WKD oraz miejskiej komunikacji autobusowej. Wykonawca wybrany w przetargu zbudował już 42 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym dwa miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Aby ułatwić poruszanie się na terenie parkingu, powstała również droga manewrowa zakończona okrągłym placem do zawracania połączona zjazdem z ul. Natalińską oraz ciąg pieszo-rowerowy. Wybudowano oświetlenie i odwodnienie, postawiono wiatę na rowery i zamontowano stojaki na rowery. Zamontowano również infrastrukturę towarzyszącą tj. monitoring, system kontroli wjazdu i wyjazdu (szlabany) wraz z samoobsługową kasą. Od strony torów WKD parking został wygrodzony barierami uniemożliwiającymi skracanie drogi przejścia z parkingu na perony WKD. Zasadnicze elementy parkingu zostały wybudowane. Do zakończenia prac pozostał jeszcze m.in. montaż elementów małej architektury oraz prace porządkowe.


Realizowana inwestycja stanowi pierwszą część budowy parkingu, bowiem gmina Brwinów opracowała już dokumentację projektową dla wykonania kolejnych 27 stanowisk postojowych, które będą zintegrowane z powstającym aktualnie parkingiem. Na ten cel z budżetu gminnego zostało przeznaczone 155 000 zł. Otwarcie parkingu jest planowane pod koniec czerwca br., po wybudowaniu wszystkich 69 miejsc postojowych.


Gmina Brwinów otrzymała na budowę parkingu 723 120,98 zł unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014–2020 w ramach konkursu z Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”. Koszt budowy parkingu to 1 220 160,00 zł.