Jednorazowe maseczki oraz rękawiczki należy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane – to zasada, o której powinni pamiętać wszyscy mieszkańcy. Dodatkowe regulacje prawne odnoszą się do osób przebywających w miejscu kwarantanny lub izolacji.

W czasie epidemii odbiór odpadów od mieszkańców z terenu gminy Brwinów realizowany jest na bieżąco, zgodnie z harmonogramem dostarczonym w tym roku przez firmę SUEZ do skrzynek pocztowych i opublikowanym na stronie brwinow.pl. W związku z epidemią COVID-19 pojawiły się w wielu gospodarstwach domowych nowe rodzaje odpadów - jednorazowe maseczki oraz jednorazowe rękawiczki. Są to środki zapobiegawcze, które powinny trafiać do pojemnika na odpady zmieszane, podobnie jak innego rodzaju odpady higieniczne (np. waciki, chusteczki higieniczne itp.).

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego wyznaczają procedury, które należy stosować w przypadku odpadów odbieranych od osób przebywających w miejscu kwarantanny lub izolacji