Gminny zespół zarządzania kryzysowego podsumował działania prowadzone na terenie gminy Brwinów. Realizowane są działania z zakresu pomocy społecznej oraz zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa.


Pomoc dla osób znajdujących się w izolacji i kwarantannie realizowana jest na bieżąco przez Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej. Osoby starsze, które zgłosiły do ŚOPS taką potrzebę, otrzymują wsparcie w wykonywaniu codziennych zakupów. Pracownicy ŚOPS odwiedzają też stałych podopiecznych, a  interesanci zgłaszają sprawy przez ePUAP, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 22 729 54 44. W ograniczonym zakresie działa Punkt Pierwszego Kontaktu przy ul. Kościuszki 4A.

Z problemami związanymi z zaopatrzeniem w środki ochrony osobistej zmaga się na co dzień Inspektor ds. Obrony Cywilnej. Nabycie większej ilości płynów odkażających czy rękawiczek jednorazowych nie jest łatwe, ale dla zwiększenia bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej podejmowane są kolejne działania. Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej zakończyli już montaż pojemników z płynem dezynfekującym, które są zlokalizowane w miejscach publicznych szczególnie wystawionych na dotykanie, np. w okolicach bankomatów, przy przyciskach sygnalizacji świetlnej, której wyłączenie lub przeprogramowanie nie leży w gestii gminy. Łącznie zakupiono 30 pojemników. Na prośbę burmistrza Arkadiusza Kosińskiego od ubiegłego tygodnia druhowie OSP w Brwinowie prowadzą systematyczną dezynfekcję poręczy przy wejściach i podjazdach ułatwiających wejście na peron PKP w Brwinowie i przystanki WKD w Otrębusach i Kaniach. Na liście miejsc dezynfekowanych są też m.in. poręcze przy przejściu dla pieszych w Brwinowie przy wejściu do parku, tunel pieszo-rowerowy w ciągu ulic Sportowej i Przejazd, skrzynki pocztowe i poręcze przy poczcie w Brwinowie i Otrębusach oraz przy komisariacie policji. Środki dezynfekujące na ten cel zapewnia gmina Brwinów.

Straż miejska w Brwinowie, która decyzją Wojewody Mazowieckiego została skierowana do pomocy policji, realizowała już pierwsze zadania zlecone przez komendanta Komisariatu Policji w Brwinowie. Strażnicy angażują się też w dostarczanie żywności dla osób przebywających na kwarantannie.

W ostatnim czasie słyszy się w mediach o pojawianiu się groźnych ognisk koronawirusa w domach pomocy społecznej. Ich mieszkańcy są w większości osobami znajdującymi się w grupach ryzyka, stąd duża liczba zarażeń i pojawiające się w związku z tym problemy. Aby tego uniknąć, wszystkie instytucje tego typu, które znajdują się na terenie gminy Brwinów, wdrożyły działania profilaktyczne i ograniczyły kontakty zewnętrzne. W ramach przygotowania się na czarny scenariusz, na polecenie Wojewody Mazowieckiego, została już  przygotowana lista ponad 30 osób z jednostek organizacyjnych gminy Brwinów, które w czasie zawieszenia działalności swoich instytucji mogą zostać skierowane do pomocy, jeśli wystąpią problemy kadrowe ze sprawowaniem opieki nad mieszkańcami DPS-ów.

Przed Wielkanocą, w czwartek 9 kwietnia o godz. 18,  odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Brwinowie, na której radni – tym razem zdalnie poprzez system eSesja – będą podejmować decyzje w kilku sprawach związanych ze zwalczaniem epidemii. Do budżetu gminy Brwinów wprowadzone zostaną środki z dotacji uzyskanej w ramach projektu #zdalnaszkoła. Kwota 80 tys. zł zostanie przeznaczona na zakup 40 laptopów, które trafią do szkół podstawowych w Brwinowie (po  11 laptopów dla każdej szkoły), Otrębusach i Żółwinie (po 9 laptopów dla każdej szkoły). Burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz skarbnik gminy Brwinów Elżbieta Dolota pracowali przez ostatnie dni nad przygotowaniem projektów uchwał przeznaczających pieniądze dla służb walczących z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Wśród palących potrzeb służb niosących pomoc w trudnym czasie jest zakup profesjonalnych środków ochrony osobistej (100 tys. zł dla Szpitala Powiatowego w Pruszkowie, 40 tys. zł  dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie, 30 tys. zł dla Komisariatu Policji w Brwinowie i 20 tys. zł dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Pruszkowie) oraz aparatury i sprzętu medycznego (60 tys. zł dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie). Jest to konkretna pomoc, która trafi do osób, które są teraz na pierwszej linii – i na których pomoc w potrzebie będą mogli liczyć wszyscy mieszkańcy gminy Brwinów. Każda złotówka będzie w tym momencie inwestycją w bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia i życia.

Urząd Gminy Brwinów pracuje z pewnymi ograniczeniami, opisanymi w komunikacie wydanym na początku kwietnia. W pierwszej kolejności realizowane są sprawy ważne i takie, których nie można odłożyć w czasie.

Jednym z omawianych tematów była realizacja kwestii związanych z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV. Referat Gospodarki Komunalnej realizuje w tym zakresie wytyczne Ministra Klimatu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, zachowując szczególne środki ostrożności w przypadku gospodarstw domowych, gdzie znajdują się osoby będące w izolacji. Jednorazowe maseczki, rękawiczki  i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być zbierane w workach i wrzucane do pojemników na odpady zmieszane.

Wśród tematów pojawiła się też kwestia maseczek szytych obecnie przez wolontariuszy, którzy chcą pożytecznie spędzić czas narodowej kwarantanny i pomagać innym. Ponieważ od 16 kwietnia br. zasłanie nosa i ust za pomocą maseczki, szalika czy chustki będzie obowiązkowe, prosimy o zgłoszenia zapotrzebowania przez osoby, które będą potrzebować w tej kwestii pomocy ze strony gminy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego zakończyły życzenia spokojnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych – z nadzieją na poprawę sytuacji epidemiologicznej i realizację optymistycznych scenariuszy dalszych wydarzeń.