W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem COVID-19 (tzw. koronawirus), w trosce o zdrowie osób korzystających z usług Gminy Brwinów i pracowników Urzędu informuję, iż - w okresie od czwartku 12 marca 2020 r. do piątku 3 kwietnia 2020 r. - ulega zmianie sposób obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Brwinów, w ten sposób, że:
1) wstrzymujemy funkcjonowanie kasy Urzędu Gminy oraz przyjmowanie opłat na targowisku miejskim. Wszystkie należności prosimy regulować elektronicznie lub za pośrednictwem poczty oraz banków w obowiązujących terminach.
2) W budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 interesanci będą obsługiwani w Biurze Obsługi Interesantów na parterze (dotyczy spraw prowadzonych przez referaty mieszczące się w tym budynku) oraz przez Referat Spraw Obywatelskich. W miarę możliwości prosimy o kontakt:
- elektroniczny – w tym za pośrednictwem platformy e-Puap lub e-maili,
- telefoniczny (numery telefonów są udostępnione w każdym numerze „Ratusza”, na stronie internetowej www.brwinow.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta na parterze Urzędu Gminy),
- pisemny – zostawiając korespondencję w Biurze Obsługi Interesanta w budynku przy ul. Grodziskiej 12 lub wysyłając ją za pośrednictwem poczty.
O ewentualnych dalszych działaniach będę Państwa informował w miarę rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

Arkadiusz Kosiński
/-/
Burmistrz
Gminy Brwinów