Szanowni  Państwo: Nauczyciele i Rodzice Szkół i Przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brwinów,

W związku z epidemią wirusa COVID-19 oraz dzisiejszą decyzją Prezesa Rady Ministrów w sprawie zamknięcia placówek oświatowych na dwa tygodnie, informuję, że Szkoły i Przedszkola prowadzone przez Gminę Brwinów zostają od jutra – tj. od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. - zamknięte. W okresie przejściowym tj. w czwartek 12 marca i 13 marca przewidywane są w placówkach wyłącznie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Na czas nieobecności prosimy o zabranie rzeczy dzieci.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Ponadto informuję iż sekretariaty szkół i przedszkoli – w związku z trwającą rekrutacją, pracują normalnie w godzinach pracy danej placówki. Decyzje co do miejsca wykonywania pracy przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz formy realizacji obowiązków podejmują dyrektorzy placówek.

Łączę wyrazy szacunku

Arkadiusz Kosiński

/-/

Burmistrz Gminy Brwinów