Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu 4 działek znajdujących się w okolicy ul. Bratniej w Brwinowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne. Przetargi odbędą się 8 i 9 kwietnia 2020 r.

Numer pozycji przetargowej

Położenie

Brwinów

Numer ewidencyjny działki

Powierzchnia

Cena wywoławcza nieruchomości (zł) netto

Wadium

1

Ulica Czereśniowa 6

94

0,1514 ha

275 000 zł

35 000 zł

2

Ulica Czereśniowa 4

95

0,1514 ha

275 000 zł

35 000 zł

 

Działki będące przedmiotem sprzedaży mają prostokątny kształt. Są niezabudowane, niezagospodarowane, płaskie, porośnięte nielicznymi drzewami i krzewami oraz trawą. Działki są nieuzbrojone. W ulicy Agrestowej i Czereśniowej jest gminna sieć wodociągowa. W ulicy Brzoskwiniowej jest sieć elektroenergetyczna. W ulicy Bratniej jest gminna sieć kanalizacyjna oraz gazowa.

 

Przetarg odbędzie się 8 kwietnia 2020 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium.

Treść ogłoszenia [PDF]

Link do ogłoszenia w BIP

Numer pozycji przetargowej

Położenie

Brwinów

Numer ewidencyjny działki

Powierzchnia

Cena wywoławcza nieruchomości (zł) netto

Wadium

1

Ulica Dereniowa 3

116

0,1234 ha

200 000 zł

25 000 zł

2

Ulica Dereniowa 4

118

0,1265 ha

205 000 zł

25 000 zł

 

Działki będące przedmiotem sprzedaży mają prostokątny kształt. Są niezabudowane, niezagospodarowane, płaskie, porośnięte nielicznymi drzewami i krzewami oraz trawą. Działki są nieuzbrojone. W ulicy Dereniowej jest gminna sieć wodociągowa. W ulicy Brzoskwiniowej jest sieć elektroenergetyczna. W ulicy Bratniej jest gminna sieć kanalizacyjna oraz  gazowa.

Przetarg odbędzie się 9 kwietnia 2020 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 738 26 53 lub 22 738 26 94.

Treść ogłoszenia [PDF]


Link do ogłoszenia w BIP