Gmina Brwinów przeznaczyła w 2019 r. kwotę 200 tys. zł na poprawę jakości powietrza poprzez zmianę sposobu ogrzewania. Środki z tej puli dofinansowały likwidację pieców węglowych w 35 gospodarstwach domowych.

Gmina Brwinów  opracowała  własny program dofinansowania zmiany sposobu ogrzewania, który jest finansowany w 100% z budżetu gminy. Regulamin uchwalony przez Radę Miejską w Brwinowie określa zasady przyznawania dotacji na zmianę systemu ogrzewania polegającą na modernizacji kotłowni poprzez wymanię kotła/pieca węglowego na kocioł/piec gazowy albo elektryczny. W przypadku braku sieci gazowej możliwe jest uzyskanie dotacji również na kocioł/piec opalany pelletem.

W 2019 r. w budżecie gminy Brwinów przeznaczono na ten cel 200 tys. zł. Zgodnie z regulaminem z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy, a także jednostki sektora finansów publicznych z terenu gminy. Wnioskodawca może uzyskać dotację na zakup pieca/kotła, w wysokości 75% kosztów udokumentowanych fakturą, lecz nie więcej niż 5 tys. zł. Tegoroczny nabór wniosków prowadzony był do końca maja. Jak podsumowuje Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, dofinansowanie pozwoliło na częściowe pokrycie kosztów zmiany sposobu ogrzewania w 35 gospodarstwach domowych, gdzie zostały zlikwidowane piece węglowe, a właściciele zdecydowali się przejść na ogrzewanie gazowe. Przewidywana jest kontynuacja programu w 2020 r.

Mieszkańcy  mogą też ubiegać się o środki z rządowego programu „Czyste powietrze”, który prowadzony jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.