Lampy pulsacyjne, sygnalizatory ostrzegawcze – m.in. takie elementy poprawiające bezpieczeństwo pojawiły się na  zmodernizowanych przejściach dla pieszych w rejonie skrzyżowań ulic Wilsona, Kościuszki i Konopnickiej.

Gmina Brwinów przeprowadziła modernizację przejść w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”. Prace wykonano na czterech przejściach dla pieszych w centrum Brwinowa:
• przejściu dla pieszych w drodze gminnej ul. T. Kościuszki
• przejściu dla pieszych w drodze gminnej ul. M. Konopnickiej
• dwóch przejściach w ciągu drogi powiatowej ul. T. W. Wilsona

Dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym zastosowanym na przejściach piesi w centrum miasta mogą poczuć się bezpieczniej. Na przejściu przez ul. Wilsona przy ul. T. Kościuszki, gdy ktoś zbliży się do krawędzi jezdni, uruchamia się pulsacyjne światło ostrzegawcze, które sygnalizuje kierowcom jadącym ul. Wilsona, że należy zwrócić uwagę na pieszych, którzy mogą pojawić się na pasach.

Z kolej osoby niedowidzące zyskały ułatwienia na przejściu dla pieszych przez ul. Wilsona przy ul. M. Konopnickiej. Nowym rozwiązaniem w tym miejscu jest zastosowanie sygnałów akustycznych, które emitują dźwięki informujące o możliwości przejścia przez pasy. Ich dźwięk dostosowuje się do dźwięków otoczenia. Gdy czujniki rejestrują większy szum ulicy, sygnały stają się głośniejsze. Najbliżsi sąsiedzi mogą spać spokojnie – sygnały dźwiękowe przy przejściu działają w godzinach od 6 do 20. To przejście dla pieszych jest uruchamiane na przycisk, który ma wypukłe oznakowanie dostosowane do osób niewidomych.

Ponadto na przejściu przez ul. Konopnickiej przy ul. Wilsona zostały wykonane sygnalizatory ostrzegawcze dla rowerzystów jadących ulicą Wilsona. Sygnalizatory są wyposażone w czujnik ruchu z pulsacyjnym żółtym światłem, który ostrzega przed pojazdem jadącym ul. Konopnicką.

Dzięki znakom drogowym na folii fluorescencyjnej, lampom pulsacyjnym, sygnalizacji świetlnej na przycisk, sygnałom dźwiękowym czy nowoczesnemu oznakowaniu przejść białymi pasami na czerwonym tle piesi w centrum miasta mogą poczuć się bezpieczniej. Zastosowane rozwiązania, w tym punktowe elementy odblaskowe LED tzw. „kocie oczka”, zapewniają 10-krotnie większą widoczność niż standardowo stosowane rozwiązania.

Gmina Brwinów dba o bezpieczeństwo mieszkańców nie tylko przez działania inwestycyjne, lecz także poprzez edukację. W ramach projektu odbyły się spotkania edukacyjne dla dzieci oraz dla dorosłych. Podczas zajęć dla najmłodszych, które odbyły się 26 listopada, młodszy inspektor Alicja Berska ze Straży Miejskiej w Brwinowie przypominała dzieciom o konieczności zachowania ostrożności. Młodzi uczestnicy otrzymali odblaskowe maskotki, które poprawią ich widoczność na drodze po zmroku. Z kolei 29 listopada młodszy aspirant Marta Słomińska z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie przypomniała dorosłym, jakie są obowiązki pieszego, a czego nie wolno mu robić podczas przechodzenia przez jezdnię. Podkreśliła, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych i jak bardzo one zwiększają one widoczność pieszych dla innych uczestników ruchu drogowego. Prowadząca przytoczyła też niebezpieczne sytuacje, w jakich przez nieuwagę bądź nieznajomość przepisów ruchu drogowego znaleźli się piesi. Po spotkaniu uczestnicy mogli też porozmawiać z policją na temat bezpieczeństwa, a na zakończenie otrzymali odblaskowe maskotki i ulotki edukacyjne.

Modernizacja czterech przejść dla pieszych została zrealizowana przez gminę Brwinów w ramach projektu Bezpieczny pieszy w centrum Brwinowa. Projekt ten został dofinansowany z programu „Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Koszt całej inwestycji wyniósł 119.166,07 zł, z czego udział środków własnych gminy Brwinów to  94.166,07 zł, a z dotacji 25 tys.

Ulotka 1

Ulotka 2

DSC1058
DSC1063
DSC1102