Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”. Uwagi do projektu można składać od 28 października do 12 listopada 2019 r.

Ogłoszenie konsultacje

Projekt Rocznego Programu Współpracy na 2020 rok

Formularz konsultacji